MENÜ
Köszöntő
Gautama Szidharta
Hitünkről
Olvasmányok
Papságunk (lámák)
Imádkozzunk!
Fórum
Galéria

A buddha

- A buddha nem egy isten, mégcsak nem is egy isten földi megtestesülése,
hanem ember, aki pontosan úgy ki van
téve a megöregedésnek és a betegségeknek, mint bárki más,
és akinek élete a halállal véget ér. -

Ez az ember Én lennék, Buddha. Abban különbözöm csak a többi embertől, hogy legyőztem minden elvakultságot és szenvedélyt, s e szellemi és emberi tökéletességem következtében olyan csodás erők bontakozhattak ki bennem, melyek másokból hiányoznak.

Képessé váltam számtalan korábbi létezésre visszagondolni,
tudok más lények korábbi és eljövendő megszületéséről,
tökételes ismeretekkel rendelkezem a világegyetem szerekezetéről és más személyek gondolatairól, valamint képes vagyok magamat mágikus módon megsokszorozni, illetve a térben lebegni.
E mágikus képességek akkor jelentkeztek, mikor elértem a teljes megvilágosodást, vagyis mikor a buddhává válás várományosából,
azaz bódhiszattvából
buddhává, felébredté, megvilágosulttá válltam..Miért legyek buddhista?


A buddhizmus egy olyan vallás, mely híveiben nem táplál hiú reményeket a jövőre vonatkozóan, mert itt minden megtalálható a jenenben.
E vallástól idegen a 'bűn' fogalma, így nem hisz örök kárhozatban sem.
Pokol és mennyország saját magunkban rejlik, és minden élőlény előtt nyitva áll a megszabadulás lehetősége. Egy olyan megszabadulásé, amely itt, ebben a világban elérhető, és amelyből meditáció révén már most is ízelítőt kaphatunk.
A boldogság elérésének útja pegig, a belső nyugalmunk megtalálása, a természettel való összhang.

Továbbá miért is egyedi ez a vallás?
Mert alapítója, (vagyis Én, Buddha, a megvilágosodott) nem léptem fel azzal az igénnyel, hogy engem magasabbrendű, természetfölötti lénynek tekintsenek. Ezért mindenki előtt nyitva áll a lehetőség, hogy az Én utamat járja és üzenetemet kövesse, a-nélkül, hogy hinni kényszerülne olyasfajta dolgokban, amelyek ellentmondásban állnak az értelemmel vagy a természeti törvényekkel.


elotortenelem4 

forrás: Helmuth von Glasenapp: Az öt világvallás, Gondolat 1987www.elotortenelem4.sokoldal.hu
Tetszett ez az oldal? Mutasd meg az ismerőseidnek is!
http://bit.ly/5zcghd